Reactie van ouders van een 6 jarige

Wij kwamen bij Jeugdpraktijk Pit omdat onze dochter last had van angsten bij o.a. het slapen en eten. We voelden ons reeds bij het eerste telefonische contact met Jeltje Jelles serieus genomen en goed begrepen. Dat was steunend, omdat je als ouder best onzeker kunt zijn om hulp in te schakelen. Onze dochter kreeg enkele sessies spelobservatie van Jeltje en daarna kwam Conne van den Ende, systeemtherapeut werkzaam voor Jeugdpraktijk Pit, gedurende een aantal maanden regelmatig bij ons in het gezin, omdat de angsten van onze dochter het beste te beïnvloeden waren via de opvoeding. We vonden het een prettige werkwijze, omdat Conne goede vragen aan ons stelde, die bovendien een eye-opener vormden. Conne deed het op een rustige en doortastende manier en gaf concrete tools. Het was fijn dat ze de regie bij ons liet. We ervoeren keuzevrijheid en steun om succesvol te gaan werken met haar adviezen. Met onze dochter gaat het inmiddels heel goed. Haar angsten leerde zij onder woorden te brengen en heeft zij overwonnen. Omdat wij dat zelf te weeg brachten, is de hulp vanuit Jeugdpraktijk Pit echt duurzaam gebleken.

Reactie van ouders van een 4 jarige

Wij kwamen bij Jeugdpraktijk Pit vanwege angstig, paniekerig en boos gedrag van onze zoon. Het was bijzonder om te zien hoe goed Mechel Oortgijs ons verhaal en hulpvraag begreep en dit ook heel helder terugkoppelde. Dit gaf direct een goed gevoel. Toen ook onze zoon telkens met veel plezier naar haar toeging, waren we helemaal blij dat we voor Jeugdpraktijk Pit hadden gekozen. Dit vormde wat ons betreft de basis voor hele goede resultaten van de therapie: zowel voor onze zoon, als wat betreft de handvatten die wij als ouders kregen.

Reactie van een advocaat van een 17 jarige

Als slachtofferadvocaat heb ik in de zaak van mijn minderjarige cliënte, met haar toestemming en die van haar moeder, samengewerkt met Jeltje Jelles van Jeugdpraktijk Pit. Onze gezamenlijke cliënte was het slachtoffer geworden van gedwongen prostitutie en mensenhandel. We stemden onder meer onderling af over de ondersteuning van cliënte tijdens de rechtsgang. Dit kwam cliënte en de uitkomst van de rechtszaak zeker ten goede. Met Jeltje was het goed mogelijk om deadlines af te spreken. Ik heb dat als zeer prettig ervaren, omdat ik er op kon vertrouwen dat ik tijdig van belangrijke informatie werd voorzien. Haar rapportage was bovendien inhoudelijk zeer toegankelijk en voldeed aan alle richtlijnen. Marion Pals, advocaat te Arnhem.

Reactie van een moeder van een 7 jarige

Onze dochter kwam bij Mechel Oortgijs, werkzaam voor Jeugdpraktijk Pit vanwege prikkelgevoeligheid, dwingend gedrag en veel boze buien. Ze is altijd met plezier naar Pit gegaan. Er was een fijne sfeer en goede afwisseling van praten en spelen. Onze dochter en wij hebben praktische tips gekregen waar we ook thuis mee aan de slag konden. Door een duidelijke terugkoppeling van wat er aan de orde was geweest in de speltherapie konden we daar later in de week thuis op terugvallen als het nodig was, ondersteund met tekeningen en tekst. Ook onze rol als ouders is op een prettige manier besproken. Bijvoorbeeld welke rol emoties spelen in ons gezin en hoe wij hier zelf mee om gaan. Door de combinatie van speltherapie voor onze dochter en ouderbegeleidingsgesprekken voor ons, hebben we bij onze dochter een duidelijke vooruitgang gezien.

Reactie van ouders van een 16 jarige

Onze dochter kwam bij Jeugdpraktijk Pit met depressieve gevoelens, een laag zelfbeeld en driftbuien. De kennismaking met Jeltje Jelles was zeer prettig en de behandeling ging direct van start. Haar begeleiding was niet alleen gericht op onze dochter, maar ook op ons gezin, omdat er bepaalde patronen waren ontstaan. De gezinsbegeleiding werd gedaan door Conne van den Ende, systeemtherapeut. Daarnaast werden er vanuit Jeugdpraktijk Pit diagnostische onderzoeken gedaan bij onze dochter door een vrijgevestigd neuropsycholoog en door een kinder-en-jeugdpsychiater. Wij werden daarbij door Jeltje goed meegenomen. Het werd al met al een behoorlijk intensief traject, dat na verloop van tijd winst en rust opleverde. Wat wij bijzonder vonden aan de begeleiding van Jeltje, is dat zij naast de vaste afspraken met het kind ook contact heeft via de app. Ze houdt een vinger aan de pols, het kind kan z’n ei kwijt op het moment dat er iets speelt en krijgt direct een tip hoe ermee om te gaan; hoeft niet een week een issue te onthouden om het daarna te bespreken. Voor ons als ouders was Jeltje ook via de app bereikbaar en indien nodig, volgde daar een telefoontje op. Verder was er intensief contact met school, waarin Jeltje het belang van ons kind goed kon verwoorden. De behandeling van onze dochter gaat elders verder in een intensiever traject, omdat dat noodzakelijk bleek. Dat neemt niet weg dat we met de begeleiding van Jeltje en Conne grote stappen hebben gezet, waardoor er een meer stabiele situatie is ontstaan in ons gezin, van waaruit wij nu verder kunnen.