Jeltje Jelles, Praktijkhouder

Jeltje Jelles praktijkhouder Jeugdpraktijk Pit

Ik ben Jeltje Jelles (1962), BIG geregistreerd GZ psycholoog en erkend zorgaanbieder. Met veel plezier werk ik samen met kinderen, ouders en leerkrachten aan het vinden van antwoorden op hulpvragen en ontwikkelingsopgaven. Mijn hart ligt bij samenwerken. Ik heb een diepgeworteld vertrouwen in de veerkracht en (eigen) wijsheid van kinderen en ouders. Talenten en mogelijkheden herken ik snel. Effectieve interventies, waaronder EMDR, cognitieve gedragstherapie en speltherapie zet ik daarbij in t.b.v. het realiseren van een duurzame verandering. Omdat kinderen en ouders zelf een actieve rol innemen in het herstel van hun psychische gezondheid, draagt de behandeling steevast bij aan zelfvertrouwen. Zie daarvoor treffende voorbeelden op de Reactiepagina van Jeugdpraktijk Pit. Mijn specialismen bestaan uit de behandeling van praktisch alle voor komende problematiek, al dan niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking. In het bijzonder ben ik sinds 1995 gespecialiseerd in (trauma)behandeling van jeugdige slachtoffers en plegers van seksueel misbruik. Ik bied ondersteuning en advies aan ouders, scholen, huisartsen en Centra voor Jeugd en Gezin.

In de aanloop naar de Transitie van de jeugdzorg (2015) richtte ik in 2014 Jeugdpraktijk Pit op, omdat ik wilde bijdragen aan snel toegankelijke, kwalitatief goede zorg, met aandacht voor eigenheid van elk kind en elke ouder. Wetenschappelijke kennis en kunde laat ik daarbij hand in hand gaan met een holistisch wereldbeeld, onder meer geïnspireerd vanuit de antroposofie. Van 1990 tot 2015 was ik werkzaam als regiebehandelaar en hoofd van poliklinieken in de Jeugd GGZ en in Orthopedagogische Behandel Centra. Die ervaring zet ik in binnen Jeugdpraktijk Pit. Omdat er in de regio Zutphen e.o. veel vraag is naar deze hulp, bracht ik samenwerking tot stand met een aantal talentvolle en geïnspireerde professionals. Zij werken als ZZPers voor Jeugdpraktijk Pit. Met gepaste trots stel ik hen op deze pagina aan u voor.

Johanna KleermakerPit werkt samen met Johanna Kleermaker

Ik ben Johanna Kleermaker (1977), opgeleid als orthopedagoog en GZ-psycholoog, met veel plezier werkzaam als zzp-er voor Jeugdpraktijk Pit. Daarnaast werk ik als GZ-psycholoog bij een Samenwerkingsverband binnen het primair onderwijs en was ik de afgelopen tien jaar werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Tevens ben ik leerkracht, intern begeleider en ambulant begeleider geweest. Al deze ervaringen zet ik in bij Jeugdpraktijk Pit.

Ik verricht onderzoek en doe behandelingen bij kinderen en jongeren. Daarbij sluit ik aan bij de hulpvraag van het kind en de ouders of opvoeders. Ik maak gebruik van effectieve interventies, zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR-therapie en de zelfbeeldtraining COMET. Ouders zijn onlosmakelijk verbonden met hun kinderen en hebben daarom ook een belangrijke rol in de behandeling. Naast het werken met concrete doelen is het proces, de weg er naartoe, in mijn ogen net zo belangrijk. Elk proces maakt ons wijzer, laat ons ontdekken, groeien, brengt begrip.

In verbinding ontstaan er nieuwe mogelijkheden en kansen. Daarom vind ik samenwerken met kinderen en ouders, scholen en andere betrokkenen van groot belang. Ik werk vanuit een holistische visie, kijkend naar de ontwikkelingstaken, zoekend naar balans tussen uitdagingen en talenten. Veerkracht, optimisme, vertrouwen en aandacht vind ik waardevolle thema’s.

Mechel OortgijsPit werkt samen met Mechel Oortgijs

Ik ben Mechel Oortgijs (1979). Na ruim tien jaar (2005-2016) als orthopedagoog, speltherapeut en GZ-psycholoog gewerkt te hebben binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, heb ik in 2015 de stap gezet om als ZZPer mijn werk voort te zetten. Binnen Jeugdpraktijk Pit geef ik met veel plezier (spel)therapie aan kinderen & jongeren en ouderbegeleiding aan ouders en opvoeders. Verbinding is daarbij voor mij een groot goed. Verbinding betekent goed luisteren en kijken, om al doende, denkende en voelende samen te onderzoeken wat er speelt. Zowel de reguliere, antroposofische, als holistische visie op ontwikkeling, zijn daarbij voor mij van waarde.

Therapeutisch spel neemt in mijn werkwijze een essentiële plek in. Dat wat niet verwoord kan worden, kan in spel (de natuurlijke taal van het kind) tot uitdrukking worden gebracht. Speltherapie biedt de mogelijkheid om binnen de belevingswereld van het kind stagnaties op te heffen en belastende ervaringen te verwerken. Daarnaast pas ik effectief bewezen protocollaire behandelmethoden toe. Ik vind het van groot belang om aan te sluiten bij de hulpvraag, rekening houdend met de authenticiteit van het kind én zijn ouders en ruimte te creëren voor creativiteit binnen de gebruikte behandelmethode. Dát is voor mij professioneel behandelen en begeleiden vanuit verbinding.

Silvia Jong

Pit werkt samen met Silvia Jong

Ik ben Silvia Jong (1973), opgeleid als orthopedagoog en werkzaam als GZ psycholoog en ZZPer voor Jeugdpraktijk Pit. Daarnaast werk ik in mijn praktijk de Tussenstop in Zutphen met adolescenten (18+ jaar) en volwassenen. Eerder was ik werkzaam in de revalidatie, het (speciaal) onderwijs, de Jeugd-GGZ en de jeugdzorg. Ik werk vanuit een holistische visie, met betrokkenheid en met humor. Daarbij hecht ik belang aan een positief en respectvol contact. Mijn specialismen bestaan uit de behandeling van medisch gerelateerde problemen, hechtingsproblematiek, hulpvragen vanuit adoptie-en-pleegzorg, en bijkomende emotionele problemen bij ADHD en dyslexie.

Conne van den EndePit werkt samen met Conne van den Ende

Ik ben Conne van den Ende (1968), systeemtherapeut. Met veel plezier werk ik als ZZPer vanuit mijn bedrijf Systeem&Co voor Jeugdpraktijk Pit. Daarnaast ben ik werkzaam in een polikliniek en een dagbehandeling van de Jeugd-GGZ. Ik heb een holistische levensvisie en affiniteit met antroposofie. Het werken met gezinnen bij hen thuis, geeft mij veel voldoening. Ik combineer daarbij praten met creatieve werkvormen, omdat dit voor verrassende inzichten zorgt. Probleemgedrag van een kind zie ik als een puzzel die samenhangt met het gezin. Met het gezin probeer ik hun puzzel te leggen, afgestemd op de behandeling van het kind door een GZ psycholoog van Jeugdpraktijk Pit. Oplossingen komen daarbij als van nature uit het gezin zelf naar voren. Ik verzamel de inbreng, orden en vul de inzichten aan met praktische tips. Zo ontstaat er voor elk gezin een eigen antwoord op maat. De regie laat ik bij ouders, waardoor zij keuzevrijheid ervaren.

Registraties Jeltje Jelles

Praktijkhouder Jeugdpraktijk Pit, geregistreerd bij de KvK nr. 61184403
AGB code 94061331
BIG geregistreerd GZ psycholoog (www.bigregister.nl)nr. 69050087325
Psycholoog NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen (www.psynip.nl) nr. 12415 
EMDR therapeut Europees Practitioner VEN ( www.emdr.nl) nr. 31380

Lid van:
Vereniging voor Kinder-en-Jeugd-Psychotherapie (www.vkjp.nl) nr. 3513
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (www.lvvp.nl)  nr. 4973

Registraties Mechel Oortgijs

Praktijkhouder Vogelboom te Apeldoorn (www.vogelboom.nl) KvK: 65246470
AGB: 94100763
BIG geregistreerd GZ psycholoog (www.bigregister.nl) nr. 99914651725
Psycholoog NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen (www.psynip.nl) nr. 220554
Nederlandse vereniging voor Speltherapie (www.nvvs.nl) nr. 109477

Lid van:
De Buitenpsychologen (www.debuitenpsychologen.nl), aangesloten bij beroepsvereniging voor Groene zorg (www.groenezorg.nl)
Vereniging voor kinder-en-jeugdpsychotherapie (www.vkjp.nl)
Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige therapieën op antroposofische grondslag (www.kunstzinnigetherapie.nl)
Federatie Vaktherapeutische Beroepen, sectie Speltherapie en Vaktherapie Beeldend (www.fvb.vaktherapie.nl)
Nederlandse Vereniging voor GZ psychologen (www.nvgzp.nl)

Registraties Silvia Jong

Praktijkhouder de Tussenstop te Zutphen (www.de-tussenstop.nl) KvK nr. 70393966
AGB code 94012925
BIG geregistreerd GZ psycholoog (www.bigregister.nl) nr. 99915699325
Psycholoog NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen (www.psynip.nl) nr. 216489
EMDR VEN therapeut, Vereniging EMDR Nederland (www.emdr.nl) nr. 35431

Registraties Conne van den Ende

Eigenaar praktijk Systeem&Co te Zutphen, KvK nr. 72826541 
Systeemtherapeut, geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (www.skjeugd.nl) nr.
Nederlandse Vereniging voor Relatie-en-Gezinstherapie (www.nvrg.nl) nr. 13235

Samenwerkingsverbanden

Jeugdpsychologen IJsselgroep

Jeugdpsycholoog&Co

Jeugdpraktijk Pit maakt onderdeel uit van het collectief Jeugdpsycholoog&Co. Dit collectief bestaat uit gezondheidszorg (GZ) psychologen, werkzaam in de regio Zutphen en omstreken. Zij hebben sinds 2014 de krachten gebundeld en werken samen vanuit diverse specialismen onder het motto: Toegankelijk, Verbindend en Versterkend.

Jeugdpraktijk Pit werkt samen met: huisartsen, kinderartsen, kinder-en-jeugdpsychiaters, centra voor jeugd en gezin (CJG), (kinder)fysiotherapeuten, kinderlogopedisten, kinderergotherapeuten, kindercoaches, scholen en poliklinieken en GZ psychologen voor specialistische Jeugd-GGZ.

Jeltje Jelles is lid van een multidisciplinaire intervisiegroep in Eefde. Binnen deze groep vindt deskundigheidsbevordering plaats en toetsing van het eigen handelen. Informatie-uitwisseling voldoet aan de kaders van de Wet BIG en verloopt volgens de beroepscode van het NIP en de VKJP.

Collectief Jeugdpsycholoog&co