Jeltje Jelles, Praktijkhouder

Jeltje Jelles praktijkhouder Jeugdpraktijk Pit

Ik ben Jeltje Jelles (1962), BIG geregistreerd GZ psycholoog en erkend zorgaanbieder. Met veel plezier werk ik samen met kinderen, ouders en leerkrachten aan het vinden van antwoorden op hulpvragen en ontwikkelingsopgaven. Mijn hart ligt bij samenwerken. Ik heb een diepgeworteld vertrouwen in de veerkracht en (eigen) wijsheid van kinderen en ouders. Talenten en mogelijkheden herken ik snel. Effectieve interventies, waaronder EMDR, cognitieve gedragstherapie en speltherapie zet ik daarbij in t.b.v. het realiseren van een duurzame verandering. Omdat kinderen en ouders zelf een actieve rol innemen in het herstel van hun psychische gezondheid, draagt de behandeling steevast bij aan zelfvertrouwen. Zie daarvoor treffende voorbeelden op de Reactiepagina van Jeugdpraktijk Pit. Mijn specialismen bestaan uit de behandeling van praktisch alle voor komende problematiek, al dan niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking. In het bijzonder ben ik sinds 1995 gespecialiseerd in (trauma)behandeling van jeugdige slachtoffers en plegers van seksueel misbruik. Ik bied ondersteuning en advies aan ouders, scholen, huisartsen en Centra voor Jeugd en Gezin.

In de aanloop naar de Transitie van de jeugdzorg (2015) richtte ik in 2014 Jeugdpraktijk Pit op, omdat ik wilde bijdragen aan snel toegankelijke, kwalitatief goede zorg, met aandacht voor eigenheid van elk kind en elke ouder. Wetenschappelijke kennis en kunde laat ik daarbij hand in hand gaan met een holistisch wereldbeeld, onder meer geïnspireerd vanuit de antroposofie. Van 1990 tot 2015 was ik werkzaam als regiebehandelaar en hoofd van poliklinieken in de Jeugd GGZ en in Orthopedagogische Behandel Centra. Die ervaring zet ik in binnen Jeugdpraktijk Pit. Omdat er in de regio Zutphen e.o. veel vraag is naar deze hulp, bracht ik samenwerking tot stand met een aantal talentvolle en geïnspireerde professionals. Zij werken als ZZPers voor Jeugdpraktijk Pit. Met gepaste trots stel ik hen op deze pagina aan u voor.

Johanna KleermakerPit werkt samen met Johanna Kleermaker

Ik ben Johanna Kleermaker (1977), opgeleid als orthopedagoog en GZ-psycholoog, met veel plezier werkzaam als zzp-er voor Jeugdpraktijk Pit. Tot voor kort werkte ik als GZ-psycholoog bij een Samenwerkingsverband binnen het primair onderwijs. Ook was ik de afgelopen tien jaar werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Eerder werkte ik als leerkracht, intern begeleider en ambulant begeleider. Al deze ervaringen zet ik in bij Jeugdpraktijk Pit en inmiddels ook in mijn eigen praktijk Jeugdpraktijk Wijzer in Zutphen.

Ik verricht onderzoek en doe behandelingen bij kinderen en jongeren. Daarbij sluit ik aan bij de hulpvraag van het kind en de ouders of opvoeders. Ik maak gebruik van effectieve interventies, zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR-therapie en de zelfbeeldtraining COMET. Ouders zijn onlosmakelijk verbonden met hun kinderen en hebben daarom ook een belangrijke rol in de behandeling. Naast het werken met concrete doelen is het proces, de weg er naartoe, in mijn ogen net zo belangrijk. Elk proces maakt ons wijzer, laat ons ontdekken, groeien, brengt begrip.

In verbinding ontstaan er nieuwe mogelijkheden en kansen. Daarom vind ik samenwerken met kinderen en ouders, scholen en andere betrokkenen van groot belang. Ik werk vanuit een holistische visie, kijkend naar de ontwikkelingstaken, zoekend naar balans tussen uitdagingen en talenten. Veerkracht, optimisme, vertrouwen en aandacht vind ik waardevolle thema’s.

Conne van den EndePit werkt samen met Conne van den Ende

Ik ben Conne van den Ende (1968), systeemtherapeut. Met veel plezier werk ik als ZZPer vanuit mijn bedrijf Systeem&Co voor Jeugdpraktijk Pit. Daarnaast ben ik werkzaam in een polikliniek en een dagbehandeling van de Jeugd-GGZ. Ik heb een holistische levensvisie en affiniteit met antroposofie. Het werken met gezinnen bij hen thuis, geeft mij veel voldoening. Ik combineer daarbij praten met creatieve werkvormen, omdat dit voor verrassende inzichten zorgt. Probleemgedrag van een kind zie ik als een puzzel die samenhangt met het gezin. Met het gezin probeer ik hun puzzel te leggen, afgestemd op de behandeling van het kind door een GZ psycholoog van Jeugdpraktijk Pit. Oplossingen komen daarbij als van nature uit het gezin zelf naar voren. Ik verzamel de inbreng, orden en vul de inzichten aan met praktische tips. Zo ontstaat er voor elk gezin een eigen antwoord op maat. De regie laat ik bij ouders, waardoor zij keuzevrijheid ervaren.

Pit werkt samen met Pim Lubberdink

Pim LubberdinkMijn naam is Pim Lubberdink (1983). Sinds 15 jaar ben ik werkzaam als psychomotorisch therapeut en vanaf augustus 2020 ook als ZZP’er. Via die weg kwam ik in contact met Jeltje, waarmee een prettige samenwerking is ontstaan. Psychomotorische therapie (PMT) is naast praten, vooral ook doen. Vanuit oprecht contact en een positieve insteek ga ik in de gymzaal met kinderen, jongeren en hun gezin op zoek naar hun krachten en motivatie om te veranderen. Het betrekken van het systeem (zoals ouders, andere gezinsleden of de school) vind ik zeer waardevol. Zodat inzichten of vaardigheden ook buiten de gymzaal toegepast kunnen worden. Mijn ervaring ligt op het gebied van emotieregulatie problematiek, ADHD, trauma, hechtingsproblematiek en autisme.

Pit werkt samen met een ervaren arts

Voor een klein aantal jeugdigen binnen Jeugdpraktijk Pit kan een medisch consult worden ingezet door een ervaren BIG geregistreerde arts, die tevens holistisch onderlegd is. Bij AD(H)D, hardnekkige angst, of depressie wordt onderzocht of medicatie (psychofarmaca) tijdelijk ondersteunend kan zijn aan de psychologische behandeling. De consulten zijn alleen toegankelijk voor cliënten van Jeugdpraktijk Pit, op indicatie van Jeltje Jelles (regiebehandelaar) en in goed overleg met ouders, de jeugdige en de huisarts. De medicatie wordt gevolgd door de arts zolang de jeugdige staat ingeschreven bij Jeugdpraktijk Pit en wordt daarna overgedragen op de huisarts.

Pit werkt samen met Roos Birnie

Roos BirnieIk ben Roos Birnie (1978), beeldend therapeut. Sinds 2004 ben ik werkzaam met jeugd en volwassenen in de (S)GGZ en daarnaast sinds 2017 als praktijkhouder van het Harthuis in Almen. Als beeldend therapeut zet ik het praktisch werken met de handen in als creatief middel, zonder dat je zelf creatief hoeft te zijn. In beeldende werkvormen kun je tot uitdrukking brengen wat er in je omgaat, wie je bent, wat je nodig hebt, wat je al kunt en wat je nog wilt leren. Kwaliteiten en mogelijkheden worden concreet en speels ontdekt en tot uitdrukking gebracht. Mijn werkwijze is gericht op het opdoen van helpende ervaringen, die ik vertaal naar vaardigheden in het dagelijks leven. Daarin werk ik met plezier samen met Jeltje Jelles en met ouders. Samen versterken we ontwikkeling en groeikracht. Mijn ervaring ligt o.a. op het gebied van het reguleren van spanningen en emoties, omgaan met moeilijke gebeurtenissen en het versterken van het zelfbeeld.

Erna PoolmanPit werkt samen met Erna Poolman

Mijn naam is Erna Poolman (1983), opgeleid als HBO pedagoog, ouderschapscoach en Mindfulness trainer. Na meerdere jaren als ambulant begeleider en trainer voor ouders en kinderen te hebben gewerkt in Amsterdam, besloot ik in 2017 verder te gaan als ZZP’er in de mooie omgeving van Zutphen. Voor Jeugdpraktijk Pit zet ik me met veel plezier in als gezinsbegeleider in de thuissituatie. In mijn begeleiding ga ik uit van de kracht en kwaliteit van ouders en kinderen. Mijn ervaring is dat ouders en kinderen vaak intuïtief weten wat er aandacht nodig heeft in hun gezin. Vanuit een goede samenwerkingsrelatie, werk ik aan meer draagkracht, zelfvertrouwen en acceptatie. Ik creëer een veilige, oordeelvrije ruimte waarin ik luister, aanmoedig en nieuwe vaardigheden op maat aanreik, die we samen oefenen. Daarbij combineer ik mijn pedagogische kennis, met mijn vaardigheden als coach en trainer. Mijn specialismen zijn begeleiden en trainen van opvoedvaardigheden; emotieregulatie, passend bij boosheid, grensoverschrijdend gedrag of conflicten; trainen van sociale vaardigheden; ontspanningsmethoden en stresshantering.

Pit werkt samen met Inge Kraay

Inge Kraay

Mijn naam is Inge Kraay (1971), opgeleid als orthopedagoog en GZ-psycholoog, met veel plezier werkzaam als zzp-er voor Jeugdpraktijk Pit. Sinds mijn afstuderen ben ik werkzaam binnen het onderwijs. De eerste jaren als leerkracht en intern begeleider binnen het regulier basisonderwijs. De jaren daarop als orthopedagoog binnen het speciaal onderwijs voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Sinds 2005 werk ik met veel plezier als GZ-psycholoog binnen het speciaal basisonderwijs in Zutphen.

Naast mijn werk op school ben ik in 2009 als zzp-er gaan werken. Ik verricht onderzoek en doe behandelingen bij kinderen en jongeren. Daarbij sluit ik aan op de hulpvraag van kind en ouders. Samenwerken met kind, ouders, school en andere betrokkenen vormt een belangrijke basis in mijn werk. Net als het bieden van een prettige, veilige omgeving waarbinnen met aandacht, zorgvuldigheid en betrokkenheid gewerkt wordt. In de behandeling maak ik gebruik van effectieve interventies. Daarnaast geef ik al vele jaren met veel plezier groepstherapieën sociale vaardigheidstrainingen (SOVA).
Mijn ervaring binnen het onderwijs en de jeugdzorg ervaar ik als een waardevolle combinatie en meerwaarde. Dit heeft in 2017 geleid tot het opzetten van mijn eigen praktijk Praktijk ZEO in Zutphen, praktijk voor Zorg en Onderwijs.

Registraties Jeltje Jelles

Praktijkhouder Jeugdpraktijk Pit, geregistreerd bij de KvK nr. 61184403
AGB code 94061331
BIG geregistreerd GZ psycholoog (www.bigregister.nl) nr. 69050087325
Psycholoog NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen
(www.psynip.nl) nr. 12415EMDR-Europe
EMDR therapeut Europe Practitioner VEN
(www.emdr.nl) nr. 31380

Lid van:
Vereniging voor Kinder-en-Jeugd-Psychotherapie (www.vkjp.nl) nr. 3513
Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (www.nvgzp.nl) nr. 6367

Registraties Johanna Kleermaker

Praktijkhouder Jeugdpraktijk Wijzer: KVK: 73500283
AGB 94102065
BIG-geregistreerd GZ-psycholoog (www.bigregister.nl) nr. 39920788325

Lid van:
Nederlandse Vereniging voor GZ-psychologen (NVGZP)

Overige opleidingen:
Cognitieve gedragstherapie, Systeemtherapie en EMDR voor jeugd

Registraties Conne van den Ende

Eigenaar praktijk Systeem&Co te Zutphen, KvK nr. 72826541
SKJ nr. 100013409
Systeemtherapeut, geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (www.skjeugd.nl) nr.
Nederlandse Vereniging voor Relatie-en-Gezinstherapie (www.nvrg.nl) nr. 13235

Registraties Erna Poolman

Praktijkhouder Praktijk Mentalize te Eefde (www.mentalize.nl) KvK 68384343
AGB code: 98102661
Registratie Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): 110019369
Trainer Mindful Parenting
Methode Triple P, Zachtjes Balen, Sprint ouder- en kindtraining

Registraties Pim Lubberdink

Praktijkhouder PiMT, praktijk voor psychomotorische therapie: KVK nr. 78628016
Geregistreerd vaktherapeut bij de FVB (www.registervaktherapie.nl) nr. 109205
Lid van: Beroepsvereniging voor psychomotorisch therapeuten NVPMT
Overige opleidingen: Systeemgericht werken, Psychomotorische gezinstherapie, Rouw- en verliesverwerking bij kinderen en jongeren, Rots en Water en Oplossingsgericht werken

Registraties Roos Birnie

Praktijkhouder van het Harthuis, praktijk voor beeldende therapie, KVK nr. 69539790
Geregistreerd vaktherapeut bij de FVB nr. 105925 en geregistreerd beeldend therapeut bij het Register Vaktherapie (SRVB) nr. 105925.

Registraties Inge Kraay

Praktijkhouder Praktijk ZEO, geregistreerd bij de KvK nr. 08212502
AGB code 94062776
BIG geregistreerd GZ psycholoog (www.bigregister.nl) nr. 19061115625
Registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP nr. 91760

Lid van:
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Nederlandse Vereniging voor GZ-psychologen (NVGZP)

Samenwerkingsverbanden

Jeugdpraktijk Pit maakt onderdeel uit van het collectief Jeugdpsycholoog&Co. Dit collectief bestaat uit gezondheidszorg (GZ) psychologen, werkzaam in de regio Zutphen en omstreken. Zij hebben sinds 2014 de krachten gebundeld en werken samen vanuit diverse specialismen onder het motto: Toegankelijk, Verbindend en Versterkend.

Jeugdpraktijk Pit werkt samen met: huisartsen, kinderartsen, kinder-en-jeugdpsychiaters, centra voor jeugd en gezin (CJG), kinderfysiotherapeuten, kinderlogopedisten, kinderergotherapeuten, kindercoaches, scholen, GZ psychologen en poliklinieken voor specialistische Jeugd-GGZ.

Jeltje Jelles is lid van een multidisciplinaire intervisiegroep in Eefde. Binnen deze groep vindt deskundigheidsbevordering plaats en toetsing van het eigen handelen. Informatie-uitwisseling voldoet aan de kaders van de Wet BIG en verloopt volgens de beroepscode van het NIP en de VKJP.

Collectief Jeugdpsycholoog&co
Collectief Jeugdpsycholoog&co