Links

Informatie over de organisatie van de Jeugdzorg in Nederland

http://www.zorgwijzer.nl/faq/jeugdzorg
Deze pagina op de website van ZorgWijzer geeft informatie over hoe de Jeugdzorg in Nederland is geregeld.

Zoek een instelling of behandelaar:

www.bigregister.nl
Het BIG register is gebaseerd op de Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Via de website kan worden nagegaan of een hulpverlener officieel geregistreerd is als gz-psycholoog en daarmee voldoet aan de opleidingseisen.

www.jeugdpsychologen.com
Het collectief Jeugdpsycholoog&Co bestaat uit gz-psychologen werkzaam met jeugd in de regio Zutphen en omstreken. Jeugdpraktijk Pit maakt onderdeel uit van dit collectief.

Centrum Seksueel Geweld: https://www.centrumseksueelgeweld.nl/4230-2/

Websites met voorlichtingsmateriaal:

Uitleg over EMDR: https://www.youtube.com/watch?v=TyVNg8KXYNQ&sns=em

www.brainwiki.nl
Brainwiki is een product van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. De website is ontwikkeld voor jongeren met psychische problemen en hun omgeving. De site geeft informatie over deze problemen, maar besteedt ook veel aandacht aan het leven zelf. De website pretendeert een bundeling te zijn van toegankelijke wetenschappelijke kennis in een interactief jasje.

www.balansdigitaal.nl
De website van de oudervereniging Balans bevat informatie voor ouders van kinderen met problemen of stoornissen op het gebied van ontwikkeling, leren, gedrag of emoties, waaronder ADHD, dyslexie en autisme.

www.kenniscentrum-kjp.nl
De website bevat informatie over onderzoek en behandeling van psychische problemen bij kinderen en adolescenten. Er is een apart informatiegedeelte voor ouders en andere betrokkenen.

www.nji.nl
De website is een initiatief van het Nederlands Jeugd Instituut en bevat uitgebreide informatie over psychische problemen, inclusief een databank waarin staat aangegeven of een behandeling volgens wetenschappelijke maatstaven erkend is.

www.bibbers.nl
Deze website is een initiatief van de Angst, Dwang en Fobiestichting en richt zich op angstige kinderen. Op een speelse wijze wordt informatie geboden aan kinderen. Ook ouders krijgen informatie over het ontstaan en in stand houden van angsten.

www.stopjeangst.nl
Deze website is een initiatief van de Angst, Dwang en Fobiestichting en richt zich op angstige jongeren tot 21 jaar. Op de website wordt op toegankelijke wijze informatie geboden aan adolescenten en jongeren.

www.113.nl
Deze website wordt ondersteund door de overheid en is bedoeld om mensen die denken aan zelfdoding tijdig te bereiken en 24/7 anoniem en vertrouwd hulp te bieden. De site is tevens bedoeld voor hen die daar nauw bij betrokken zijn.
Hulp-en-Preventielijn: 0900-0113

www.jemonsterdebaas.nl
Deze website gaat over veerkracht en pleit voor meer openheid over ingrijpende jeugdervaringen.

Breinbijsluiters
Deze website bevat animaties die inzicht geven in de werking van stress op het brein en wat je kunt doen om jezelf te kalmeren.

Websites van verenigingen:

www.vkjp.nl
De Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) is een vereniging voor BIG-geregistreerde psychotherapeuten en gz-psychologen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van kinderen en/of adolescenten.

www.psynip.nl
Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) is een overkoepelende vereniging voor psychologen, waaronder de specialisatie kind en jeugd.

www.emdr.nl
De vereniging voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een vereniging voor geregistreerde EMDR therapeuten. De site geeft onder meer uitleg over de werking van EMDR en bevat voorlichtingsfilmpjes voor kinderen en ouders.