Voor wie

Bij Jeugdpraktijk Pit kunnen kinderen en jongeren worden aangemeld met:

  • Stil en teruggetrokken gedragInterieur Zaadmarkt
  • Moeite met slapen
  • Problemen in contact met vrienden, waaronder pesten.
  • Somberheid
  • Weinig zelfvertrouwen
  • Buikpijn of hoofdpijn, zonder medische oorzaak
  • Last van ingrijpende ervaringen, zoals echtscheiding, ongeval, ziekte, een sterfgeval, of (seksueel)misbruik.
  • Niet goed presteren op school, zonder duidelijke oorzaak.

Problemen van een kind staan zelden op zichzelf. Geregeld hangen deze samen met factoren in het gezin, of de school. Bij de analyse van de hulpvraag wordt er om die reden ook naar de opvoedingssituatie en de schoolsituatie gekeken. Daarbij bieden wij tevens ruimte aan persoonlijke overtuigingen en bestaansoriëntatie van ouders en jeugdigen.

Het doel van de hulpverlening is om een kind en zijn ouders te helpen bij het verminderen van de klachten en het vergroten van het zelfvertrouwen.

Pit

Pit staat voor de kern waarop de hulpverlening zich richt: op de kern van de klachten en op de kern van het kind. Met de kern wordt de eigenheid van het kind bedoeld, die tot stand komt door biologische bagage, door aangeboren talenten en door omgevingsinvloeden. Wij hanteren een integrale visie op ontwikkelingsproblemen. Dat betekent dat wetenschappelijke kennis wordt gecombineerd met aandacht voor persoonlijke betekenissen van ouders en kinderen. Wij zijn bekend met antroposofie en het vrije schoolonderwijs.