Zomervakantie: 25 juli tot en met 17 augustus 2018

Van woensdag 25 juli tot en met vrijdag 17 augustus is Jeugdpraktijk Pit gesloten i.v.m. de zomervakantie. Lees onderstaand hoe de praktijk in die periode bereikbaar is:

  • U kunt contact leggen via het Contactformulier op de website, of via het emailadres van de praktijk: info@jeugdpraktijkpit.nl Uw e-mail wordt z.s.m. beantwoord vanaf 20 augustus.
  • Aanmelden kunt u doen via het Aanmeldingsformulier op de website. Deze wordt bekeken vanaf 20 augustus, waarna er binnen 5 dagen contact met u wordt gelegd. Houdt u rekening met een wachtlijst voor behandeling van rond de 4-6 weken.
  • Alleen voor Jeugd die reeds in behandeling is bij Jeugdpraktijk Pit kan in geval van een hulpvraag die geen uitstel verdraagt, rechtstreeks contact worden gelegd met de behandelaar.
  • Voor overige vagen kunt u alle werkdagen terecht bij uw huisarts, of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Na 17.00 uur en in het weekend kunt u zich wenden tot de huisartsenpost.