Reactie van een 11 jarige

Ik ging naar Jeugdpraktijk Pit omdat ik onzeker was na pestervaringen. Jeltje heeft mij goed geholpen. Ik heb leren doorzetten als ik iets met andere kinderen moeilijk vond en ik heb geleerd om Zongedachten te maken, waardoor ik me vrolijker ging voelen. Ook leerde ik mezelf complimentjes geven. Ik ben niet meer onzeker en ik heb weer vriendinnen. Dat vind ik heel fijn.

Reactie van ouders van een 15 jarige

Wij kwamen met spoed terecht bij Jeugdpraktijk Pit, nadat onze dochter tot onze grote schrik te maken had gekregen met Loverboys. Ons gezin was in shock vanwege het feit dat onze dochter slachtoffer werd van seksueel misbruik en machtsmisbruik. Ons vertrouwen had een flinke deuk opgelopen. Jeltje stond ons rustig te woord, ondersteunde ons tijdens het proces naar waarheidsvinding bij politie, bood ons als ouders begeleiding en gaf onze dochter traumabehandeling, in de vorm van EMDR en cognitieve gedragstherapie. Onze dochter ging tijdens de behandeling de confrontatie met haar akelige herinneringen aan, dankzij de rust en het vertrouwen die Jeltje haar gaf. Wij werden als ouders enorm geholpen met praktische handvatten. Tussendoor waren er evaluaties om te beoordelen hoe de behandeling vorderde. Wij hebben elkaar tijdens de behandeling als gezin opnieuw leren begrijpen en hebben weer vertrouwen in elkaar. We zijn Jeltje dankbaar voor de steun, het vertrouwen en de adviezen die we ontvingen in deze moeilijke periode. We hebben er allemaal veel van geleerd.

Reactie van ouders van een 14 jarige

Onze dochter kwam bij Jeugdpraktijk Pit i.v.m. problemen in de aandacht-en-concentratie. Wij zijn erg tevreden over Mechels inzet en over haar samenwerking met ons als ouders. Mechel gaf in de gezamenlijke gesprekken zowel onze dochter als ons de gelegenheid om ons verhaal te doen. Zij nam ons serieus en straalde rust uit. Dit vonden wij erg belangrijk. Onze dochter is nu serieuzer bezig met planning. Niet alleen door middel van een planner, maar ook in haar hoofd. Wij bedanken Mechel voor haar inzet.

Reactie van een 17 jarige

Ik ging naar Jeugdpraktijk Pit i.v.m. piekeren en onzekerheid. Ik was prikkelbaar en had weinig zelfvertrouwen. Ik heb van Jeltje geleerd om mijn stress minder hoog op te laten lopen en ik heb ‘oude’ stress van vroeger opgeruimd met EMDR. Daardoor werd ik rustiger in mijn hoofd en in mijn reacties. Ik zit nu beter in mijn veel en voel me zelfverzekerder, ook als ik in groepen mensen ben.

Reactie van een moeder van een 6 jarige

Wij gingen op advies van de huisarts naar Jeugdpraktijk Pit omdat we ons ernstig zorgen maakten of onze dochter slachtoffer was geworden van seksueel misbruik. Wij konden snel
terecht. Voorafgaand hadden we uitgebreid telefonisch contact met Jeltje, waarna wij wisten waar we aan toe waren en ook wat ons te wachten stond. Ter plekke was er deskundige en
warme aandacht voor onze dochter. Jeltje ging gericht het gesprek met haar aan, wat ons vervolgens de gewenste duidelijkheid bracht.