EMDR en hervonden herinneringen

Tekst: Carlijn de Roos, Rik Knipschild, Ad de Jongh & Iva Bicanic

Recent kwam het thema ‘hervonden herinneringen’ verschillende keren in de media naar voren. Al sinds de jaren negentig worden er met enige regelmaat publieke discussies hierover gevoerd. Er zijn clinici die vinden dat herinneringen aan gebeurtenissen, waar de patiënt zich niet eerder bewust van was, verwijzen naar trauma’s die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, maar waar- van de herinnering was verdrongen, vergeten of gedissocieerd. Aan de andere kant laten clinici en experimenteel psychologen ruimte voor andere reconstructies en scenario’s van ‘hervonden’ herinneringen, zoals pseudo- of fictieve herinneringen, die door eigen fantasie of door het toepassen van suggestieve vragen of technieken van therapeuten tot stand zijn gekomen.

Lees het volledige artikel hier.

Reactie van een 11 jarige

Ik kwam bij Jeugdpraktijk Pit omdat ik me onzeker voelde omdat ik al een tijd werd gepest in mijn klas. Jeltje kwam kijken in mijn klas en praatte een paar keer met mijn leraar en ouders. Dat hielp, omdat toen duidelijk werd wat er precies gebeurde met pesten. Daar was ik heel blij mee. Bij Jeugdpraktijk Pit durfde ik steeds meer te gaan vertellen. Ik mocht ondertussen knutselen en tekenen. Dat vond ik fijn. Jeltje is aardig en je neemt haar in vertrouwen. Ik kreeg meer zelfvertrouwen en ik durf nu beter mijn mening te geven. Het pesten is gelukkig gestopt.

Reactie van een moeder van een 17 jarige

Wij kwamen bij Jeugdpraktijk Pit i.v.m. een ernstig vermoeden van seksueel misbruik. Mijn 17 jarige zwakbegaafde dochter kwam thuis van dagbesteding met een verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat haar was aangedaan. De schok was enorm! Ik heb onmiddellijk hulp gezocht bij Jeugdpraktijk Pit. Jeltje maakte direct tijd en hielp ons bij de eerste opvang en afweging m.b.t. het doen van aangifte. Ik heb haar hulp als zeer deskundig en liefdevol ervaren. We mochten ons eigen tempo lopen, maar werden in de eerste periode 24 uur per dag gesteund en begeleid. Wat was ik blij met een professional die ons begreep. De authentieke benadering van mijn dochter heeft mij bovendien getroffen. Eindelijk werd zij niet overvraagd door een hulpverlener. Dank voor alle steun.