Tekst: Carlijn de Roos, Rik Knipschild, Ad de Jongh & Iva Bicanic

Recent kwam het thema ‘hervonden herinneringen’ verschillende keren in de media naar voren. Al sinds de jaren negentig worden er met enige regelmaat publieke discussies hierover gevoerd. Er zijn clinici die vinden dat herinneringen aan gebeurtenissen, waar de patiënt zich niet eerder bewust van was, verwijzen naar trauma’s die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, maar waar- van de herinnering was verdrongen, vergeten of gedissocieerd. Aan de andere kant laten clinici en experimenteel psychologen ruimte voor andere reconstructies en scenario’s van ‘hervonden’ herinneringen, zoals pseudo- of fictieve herinneringen, die door eigen fantasie of door het toepassen van suggestieve vragen of technieken van therapeuten tot stand zijn gekomen.

Lees het volledige artikel hier.