Reactie van een moeder van een 8 jarige

Mijn zoon kwam naar Jeugdpraktijk Pit i.v.m. boze buien op school en thuis. Hij kreeg speltherapie met cognitieve gedragstherapie van Jeltje. Ik zelf kreeg ouderbegeleidingsgesprekken en Jeltje ging naar school om te observeren in de klas en te spreken met de leerkrachten. Conne van den Ende, gezinstherapeut bij Jeugdpraktijk Pit kwam bij ons thuis werken aan verbetering van de communicatie tussen de kinderen en mij. Juist de combinatie van hulp aan mijn zoon en hulp in ons gezin heeft er toe bijgedragen dat het nu veel rustiger is in ons gezin en er beter naar elkaar wordt geluisterd. Ik heb de hulp als grote steun ervaren, terwijl ik me bij de start super kwetsbaar voelde. Ik vond het fijn dat er zonder oordeel werd meegekeken naar vastgelopen patronen in ons gezin. Mijn kinderen voelden zich vrij om eerlijk te vertellen wat hen dwars zat en ik stond verbaasd van hun inzichten! Met mijn zoon gaat het inmiddels thuis en op school goed. Daar ben ik enorm dankbaar voor.

Reactie van een moeder van een 17 jarige

Mijn dochter kwam bij Jeugdpraktijk Pit op verwijzing van het CJG i.v.m. aandacht-en- planningsproblemen in haar eindexamenjaar. Wij hebben de behandeling bij Jeugdpraktijk Pit als prettig en zeer bekwaam ervaren. Mijn dochter voelde zich meteen op haar gemak bij Jeltje. Zij vond het fijn dat zij meegenomen werd in de analyse van de klachten en zelf effectief aan de slag kon met tools die haar werden aangereikt. Wij zijn tevens zeer tevreden over het diagnostisch consult dat mogelijk was binnen Jeugdpraktijk Pit: een kinder-en-jeugdpsychiater deed doelgericht onderzoek naar AD(H)D, terwijl verder alles onder beheer bleef van Jeltje. Dat scheelde ons veel tijd en het bespaarde de gemeente bovendien geld uit, omdat onze dochter niet hoefde te worden doorverwezen voor diagnostiek naar een psychiater in een instelling. Ik beveel Jeugdpraktijk Pit ten zeerste aan, omdat problemen snel en zorgvuldig in kaart worden gebracht en de behandeling echt werkt!