Reactie van een leerkracht van een 10 jarige

Aan het begin van het schooljaar begon de samenwerking met Jeugdpraktijk Pit, omdat een leerling uit mijn basisgroep angst had om dood te gaan. Zij was in behandeling bij Jeltje Jelles. We hadden zeer prettige evaluatiemomenten met Jeltje, ouders en de leerling. We bespraken de opdrachten die onze leerling van Jeltje kreeg om op school uit te voeren. Eerst over rustig ademhalen, later over contactleggen met andere kinderen en over speelafspraken maken. Er was een beloningssysteem gekoppeld aan de oefeningen. Onze leerling en de ouders vertelden tijdens de gesprekken over hun ervaringen met het oefenen thuis. Ik vond het fijn dat Jeltje zo duidelijk was. Als onze leerling of de ouders de opdrachten moeilijk vonden om uit te voeren, benadrukte Jeltje het belang daarvan. Onze leerling is inmiddels op de goede weg. Ik ben blij dat Jeugdpraktijk Pit de samenwerking zocht met een andere zorgaanbieder, die het gezin ging begeleiden in de thuissituatie. Zodat ouders en onze leerling ondersteund worden om de goede weg te blijven gaan.

Reactie van ouders van een 9 jarige

Wij zochten contact met Jeugdpraktijk Pit omdat onze dochter van 9 jaar erge last had van angsten, paniekaanvallen en hyperventilatie. Er viel letterlijk een last van onze schouders af, toen wij merkten dat we bij Pit te maken hadden met een gepassioneerde professional. Op een laagdrempelige en duidelijke manier stelde Jeltje ons gerust. Binnen een week hadden we een intakeafspraak. Het gehele behandeltraject hebben wij als heel prettig ervaren. Jeugdpraktijk Pit gaat verder dan alleen het uitvoeren van een behandelplan. Jeltje werkte nauw samen met de leerkracht van onze dochter en met ons. Zij gaf de leerkracht advies hoe te handelen als de paniek van onze dochter op kwam zetten en de leerkracht koppelde terug aan ons en Jeltje hoe het ging. Er waren korte lijnen, zodat alles overzichtelijk was voor ons en onze dochter.

De angst voor buikpijn werd behandeld met EMDR. Onze dochter had traumatische ervaringen opgedaan met buikpijn, doordat de ziekte Coeliaki laat werd ontdekt. Als ze ook maar een beetje buikpijn had, kwam de paniek opzetten. Door het ‘opruimen’ van de nare ervaringen, heeft onze dochter weer vertrouwen gekregen in haar lichaam. Gedurende de hele behandeling was de leidraad: hoe kun je donderwolk-gedachten omzetten in zon-gedachten. Het vergde een andere manier van denken voor onze dochter en daarbij kreeg ze veel begeleiding van Jeltje. Ook kreeg ze huiswerk mee om zich deze manier van denken eigen te maken.

Onze dochter gaat inmiddels weer met plezier naar school! Al het piekeren is nog niet over, maar ze weet beter hoe ze er mee om moet gaan. Door de therapie kan ze ook beter haar gevoelens benoemen. Als ouders hebben we handvatten gekregen waar we mee verder kunnen. Een denker zal onze dochter altijd blijven, maar boven al is ze weer een gelukkig kind!

Reactie van een 11 jarige

Ik kwam bij Jeugdpraktijk Pit omdat ik heel bang was dat mijn ademhaling zou stoppen en dat ik dood zou gaan. In het begin was ik steeds in paniek en moest ik huilen bij Jeltje, maar zij vond dat niet erg. Ze hielp me om rustig te worden. Dat hielp. Ik heb geleerd om mijn bange Onweer-gedachten de baas te worden; rustig adem te halen; Zon-gedachten te maken en om moedig te zijn. Ik heb thuis en op school veel geoefend en daarmee heb ik een grote sportbeker verdiend! Mijn naam staat er op. Ik ben nu beter de baas over mijn bange gedachten en mijn ademhaling.

Reactie van ouders van een 7 jarige

Voor een tweede keer zijn wij met onze dochter aan het werk geweest bij Jeugdpraktijk Pit. In de eerste periode kwamen de zorgbehoeften binnen ons gezin helpend aan de orde. De tweede keer bracht ons inzicht in de raadsels en vragen die onze dochter met zich mee brengt. Er kwamen heldere antwoorden op en wat fijn was, was dat we het gevoel hadden dat die antwoorden van “ons” waren, helemaal pasten bij onze dochter en bij ons gezin. We voelden ons daardoor serieus genomen en zeer betrokken. Ook bracht Jeltje samen met ons de school op de hoogte van de speciale behoeften van onze dochter, waardoor de school een aangepaste koers voor onze dochter kon gaan maken. Heel erg fijn, verhelderend en respectvol. Dank je wel!

Reactie van een 12 jarige

Ik kwam bij Jeugdpraktijk vanwege een traumatische ervaring, waarvoor ik EMDR kreeg. Ik had last van een ‘bioscoop’ in mijn hoofd, waar steeds dezelfde film over de nare gebeurtenis werd afgespeeld. Jeltje hielp mij om de regisseur te worden van deze film. We gingen met EMDR de nare stukken opruimen en toen veranderde de film. Dat leek eigenlijk op het opruimen van mijn kamer, want ik gooide bepaalde stukken weg en ik vond ook belangrijke stukken weer terug in mijn hoofd. Dat was fijn! Ik was daarna niet meer bang voor wat ik had meegemaakt en ik kon er ook beter over praten.