Reactie van een moeder van een 18 jarige

Mijn dochter kwam bij Jeugdpraktijk Pit na ingrijpende ervaringen met mensenhandel en seksueel misbruik. Zij kon per uitzondering langdurig behandeld worden bij Jeugdpraktijk Pit, met behulp van cognitieve gedragstherapie en EMDR. Ik kreeg ouderbegeleiding en kon mijn zorgen delen. Ook 0ver de taaie weg van aangifte en de rechtsgang. Mijn dochter durfde stap voor stap over haar traumatische ervaringen te gaan praten. EMDR ondersteunde de verwerking. Als mijn dochter thuis kwam na een sessie, vertelde zij steeds positiever over zichzelf te gaan denken. Zij kreeg meer zelfvertrouwen, overwon haar angsten en kwam meer in balans. Ik heb mijn vertrouwen ook teruggewonnen. Met recht wordt deze praktijk Pit genoemd, omdat Jeltje op alle fronten een enorme inzet heeft. In noodsituaties was zij ook bereikbaar. Ik heb me enorm gesteund gevoeld bij Jeugdpraktijk Pit, ben dankbaar met de resultaten en dankbaar dat de gemeente Zutphen deze intensieve behandeling financieel mogelijk maakte.

Reactie van een 17 jarige

Ik kwam bij Jeugdpraktijk Pit i.v.m. mijn boze buien en ruzies thuis. Ik vond praten eerst stom, maar ik heb gemerkt dat het helpt als je zegt wat je dwars zit. Jeltje schreef alles op wat ik vertelde en ze maakte een Hulpplan om de ruzies thuis te laten stoppen. Zij praatte ook met mijn ouders. Dat vond ik fijn. We gingen thuis oefenen met het Hulpplan. Ik deed ook EMDR om de rottige ruzies op te ruimen in mijn hoofd. EMDR vond ik eerst raar, maar het hielp echt. De ruzies en mijn boze buien zijn nu gelukkig over.

Reactie van een 10 jarige

Ik kwam bij Jeugdpraktijk Pit omdat ik onzeker was. Ik heb veel geleerd en ik vond het ook leuk, omdat we niet alleen maar praatten, maar ook dingen maakten en samen dingen gingen doen. Papa en mama gingen ook praten met Jeltje. Ik durf nu veel meer en papa en mama helpen mij goed.