Mijn dochter kwam bij Jeugdpraktijk Pit na ingrijpende ervaringen met mensenhandel en seksueel misbruik. Zij kon per uitzondering langdurig behandeld worden bij Jeugdpraktijk Pit, met behulp van cognitieve gedragstherapie en EMDR. Ik kreeg ouderbegeleiding en kon mijn zorgen delen. Ook 0ver de taaie weg van aangifte en de rechtsgang. Mijn dochter durfde stap voor stap over haar traumatische ervaringen te gaan praten. EMDR ondersteunde de verwerking. Als mijn dochter thuis kwam na een sessie, vertelde zij steeds positiever over zichzelf te gaan denken. Zij kreeg meer zelfvertrouwen, overwon haar angsten en kwam meer in balans. Ik heb mijn vertrouwen ook teruggewonnen. Met recht wordt deze praktijk Pit genoemd, omdat Jeltje op alle fronten een enorme inzet heeft. In noodsituaties was zij ook bereikbaar. Ik heb me enorm gesteund gevoeld bij Jeugdpraktijk Pit, ben dankbaar met de resultaten en dankbaar dat de gemeente Zutphen deze intensieve behandeling financieel mogelijk maakte.