Onze zoon kwam bij Jeugdpraktijk Pit i.v.m. reeds lang bestaande slaapproblemen. Al vanaf zijn 6de jaar kreeg hij hiervoor diverse begeleiding, zonder blijvend resultaat. Daarnaast liepen wij als ouders tegen een grens aan in de opvoeding. Jeltjes expertise op het gebied van EMDR heeft onze zoon in een paar sessies volledig en blijvend van zijn slaapproblemen afgeholpen. Ook is zijn zelfvertrouwen gegroeid, omdat Jeltje zijn eigenheid ondersteunde. Onze zoon voelde zich enorm gesterkt en op zijn gemak bij Jeltje.

Omdat we als ouders tegen een grens aanliepen in de opvoeding, adviseerde Jeltje ons om nadere diagnostiek te doen bij onze zoon. De uitkomst van de diagnostiek bracht ons inzicht in de talenten van onze zoon en wat dit vraagt van ons als ouders. Wij kregen verhelderende ouderbegeleidingsgesprekken en er volgde goed overleg met school. Onze zoon voelt zich inmiddels veel beter begrepen.

Tenslotte bood Jeltje onze zoon Psychomotorische Therapie (PMT) aan bij Pim Lubberdink, werkzaam voor Jeugdpraktijk Pit. Dit werd een fantastisch traject. In een prachtige oude gymzaal in Baak kreeg onze zoon de mogelijkheid om zichzelf meer in balans te brengen, door met behulp van motorische oefeningen beter te leren omgaan met zijn denkwijze en gedrag. Als ouder deed ik mee aan de PMT sessies. De gezamenlijke oefeningen waren ontzettend leerzaam. De PMT sloot volledig aan op de behandeling van Jeltje. Jeugdpraktijk Pit heeft ons als gezin enorm geholpen.