Reactie van een vader van een 4 jarige

Wij (gescheiden ouders) kwamen bij Jeugdpraktijk Pit omdat onze zoon ontzettend boos en verdrietig reageerde wanneer hij van de ene ouder naar de andere ouder werd gebracht. Onze zoon was constant bezig met het wisselmoment tussen zijn ouders. Hij was daardoor een stuk minder vrolijk en kon claimend zijn in het contact. Wij wilden hier als ouders beter mee om leren gaan.
Na een heel fijn intakegesprek met Mechel Oortgijs zijn we begonnen met de behandeling, waarbij ik als vader aanwezig mocht zijn, daar het aansloot bij de behoefte van onze zoon. De behandeling bestond uit speltherapie waarbij met name het sensopatische spel (met o.a. zand, verf, water) onze zoon hielp om zich vrijer te uiten en minder perfectionistisch te zijn. Na iedere spelsessie zagen we vooruitgang. Het resultaat is dat onze zoon nu een stuk vrolijker is en emotioneel sterker. Hij kan weer lekker ‘kind zijn’, zonder bezig te zijn met de wisselingen tussen zijn ouders en zonder zorgen te hebben over ‘doe ik het wel goed?’

Reactie van een Intern Begeleider van een Basisschool

Mijn ervaring als IB’er met Jeugdpraktijk Pit is zeer positief te noemen. Er zijn op onze school diverse leerlingen die door Jeltje Jelles of Mechel Oortgijs behandeld worden.
Ik ervaar dat zij duidelijk, helder, eerlijk en positief zijn naar ouders en kind. Zij doen alleen diagnostiek (testen) als dat echt nodig is en starten vooral snel met behandelen op basis van de reeds aanwezige informatie. Zij nemen daarbij ouders en school mee in het begeleidingstraject. Ik merk dat ouders zich openstellen bij hen en zich gehoord en veilig voelen. Dat zorgt voor een adequate aanpak en voor inzicht bij ouders. Daardoor zijn er al snel merkbare veranderingen te zien bij het kind, zowel thuis als bij ons op school. Mechel en Jeltje schuiven graag aan bij ons op school. Ik ervaar hen als zeer deskundig, met een positief oog voor ouders en kind. Zij werken praktijkgericht en geven zinvolle tips ook voor ons als school. Hun verslaglegging is duidelijk, concreet en goed leesbaar, met ook hier weer een duidelijk accent op datgene wat goed gaat en met tips over wat er nog nodig is.