Mijn ervaring als IB’er met Jeugdpraktijk Pit is zeer positief te noemen. Er zijn op onze school diverse leerlingen die door Jeltje Jelles of Mechel Oortgijs behandeld worden.
Ik ervaar dat zij duidelijk, helder, eerlijk en positief zijn naar ouders en kind. Zij doen alleen diagnostiek (testen) als dat echt nodig is en starten vooral snel met behandelen op basis van de reeds aanwezige informatie. Zij nemen daarbij ouders en school mee in het begeleidingstraject. Ik merk dat ouders zich openstellen bij hen en zich gehoord en veilig voelen. Dat zorgt voor een adequate aanpak en voor inzicht bij ouders. Daardoor zijn er al snel merkbare veranderingen te zien bij het kind, zowel thuis als bij ons op school. Mechel en Jeltje schuiven graag aan bij ons op school. Ik ervaar hen als zeer deskundig, met een positief oog voor ouders en kind. Zij werken praktijkgericht en geven zinvolle tips ook voor ons als school. Hun verslaglegging is duidelijk, concreet en goed leesbaar, met ook hier weer een duidelijk accent op datgene wat goed gaat en met tips over wat er nog nodig is.