Reactie van een gezinsvoogd van een 5 jarige

Als gezinsvoogd ben ik bij Jeugdpraktijk Pit betrokken geweest bij de behandeling van een vijf jarige jongen met een licht verstandelijk beperking en een complex seksueel trauma. De rust die Jeltje uitstraalt, in combinatie met haar goede communicatievaardigheden, maakt dat zij verbinding maakt met mensen en daardoor een positieve samenwerking op gang brengt met alle betrokkenen, waardoor het kind beter wordt geholpen. In mijn samenwerking met Jeltje heb ik gemerkt dat zij veel waarde hecht aan open en eerlijke communicatie, en dat het opkomen voor kinderen die zich in een bedreigende situatie bevinden haar aan het hart gaat. Vanuit haar deskundigheid en persoonlijke betrokkenheid blijft zij op zoek naar mogelijkheden en probeert zo binnen haar invloedssfeer de situatie voor het kind zo optimaal mogelijk te maken. Ik zou iedereen aanraden Jeugdpraktijk Pit te overwegen, met name omdat je er een persoonlijke, zeer betrokken benadering krijgt waarbij er wordt gefocust op mogelijkheden en talenten in plaats van onmogelijkheden en beperkingen.

Reactie van een ouder van een 7 jarige

Wij kwamen bij Jeugdpraktijk Pit omdat mijn zoon angstig was in nieuwe situaties. Ook sprak hij over de dood en was op school onrustig en ongelukkig. Mijn zoon heeft bij Jeugdpraktijk Pit gespeeld en gepraat. Jeltje bood veel structuur en gaf mij als moeder duidelijkheid. Thuis werkten we aan opdrachten. Ik zie na 10 sessies een grote vooruitgang in het gedrag van mijn kind. Hij durft veel meer te ondernemen, is vrolijker en luistert beter. Hij heeft zijn zelfvertrouwen terug. Mijn zoon is blij met de hulp van Jeltje. Hij ging met plezier naar haar toe.

Reactie van een 17 jarige

Ik kwam bij Jeugdpraktijk Pit na ervaringen met seksueel misbruik. Mijn tip is: praat daar altijd over met iemand die je vertrouwt. Doorbreek het geheim en blijf er niet mee rond lopen! Bij Jeugdpraktijk Pit leerde ik om beter om te gaan met mijn angsten. Ik voelde me begrepen en het gaf mij rust. Ik oefende ook om weerbaarder te zijn en zelfverzekerd over te komen. Dat kon ik goed toepassen in het dagelijks leven. Ik ben blij met de hulp van Jeugdpraktijk Pit.