Als gezinsvoogd ben ik bij Jeugdpraktijk Pit betrokken geweest bij de behandeling van een vijf jarige jongen met een licht verstandelijk beperking en een complex seksueel trauma. De rust die Jeltje uitstraalt, in combinatie met haar goede communicatievaardigheden, maakt dat zij verbinding maakt met mensen en daardoor een positieve samenwerking op gang brengt met alle betrokkenen, waardoor het kind beter wordt geholpen. In mijn samenwerking met Jeltje heb ik gemerkt dat zij veel waarde hecht aan open en eerlijke communicatie, en dat het opkomen voor kinderen die zich in een bedreigende situatie bevinden haar aan het hart gaat. Vanuit haar deskundigheid en persoonlijke betrokkenheid blijft zij op zoek naar mogelijkheden en probeert zo binnen haar invloedssfeer de situatie voor het kind zo optimaal mogelijk te maken. Ik zou iedereen aanraden Jeugdpraktijk Pit te overwegen, met name omdat je er een persoonlijke, zeer betrokken benadering krijgt waarbij er wordt gefocust op mogelijkheden en talenten in plaats van onmogelijkheden en beperkingen.