Mijn zoon kwam naar Jeugdpraktijk Pit i.v.m. boze buien op school en thuis. Hij kreeg speltherapie met cognitieve gedragstherapie van Jeltje. Ik zelf kreeg ouderbegeleidingsgesprekken en Jeltje ging naar school om te observeren in de klas en te spreken met de leerkrachten. Conne van den Ende, gezinstherapeut bij Jeugdpraktijk Pit kwam bij ons thuis werken aan verbetering van de communicatie tussen de kinderen en mij. Juist de combinatie van hulp aan mijn zoon en hulp in ons gezin heeft er toe bijgedragen dat het nu veel rustiger is in ons gezin en er beter naar elkaar wordt geluisterd. Ik heb de hulp als grote steun ervaren, terwijl ik me bij de start super kwetsbaar voelde. Ik vond het fijn dat er zonder oordeel werd meegekeken naar vastgelopen patronen in ons gezin. Mijn kinderen voelden zich vrij om eerlijk te vertellen wat hen dwars zat en ik stond verbaasd van hun inzichten! Met mijn zoon gaat het inmiddels thuis en op school goed. Daar ben ik enorm dankbaar voor.