Wij kwamen bij Jeugdpraktijk Pit i.v.m. een ernstig vermoeden van seksueel misbruik. Mijn 17 jarige zwakbegaafde dochter kwam thuis van dagbesteding met een verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat haar was aangedaan. De schok was enorm! Ik heb onmiddellijk hulp gezocht bij Jeugdpraktijk Pit. Jeltje maakte direct tijd en hielp ons bij de eerste opvang en afweging m.b.t. het doen van aangifte. Ik heb haar hulp als zeer deskundig en liefdevol ervaren. We mochten ons eigen tempo lopen, maar werden in de eerste periode 24 uur per dag gesteund en begeleid. Wat was ik blij met een professional die ons begreep. De authentieke benadering van mijn dochter heeft mij bovendien getroffen. Eindelijk werd zij niet overvraagd door een hulpverlener. Dank voor alle steun.