De contacten die wij vanuit het zorgteam op school hebben met Jeugdpraktijk Pit ervaren wij als prettig en zeer deskundig. Jeltje Jelles beschikt over veel kennis op het gebied van psychische problemen van leerlingen. Zij heeft in de samenwerking een warme, persoonlijke betrokkenheid en brengt rust in de communicatie. Daar hebben wij als zorgteam veel aan. Jeltje is goed bereikbaar en bereid om ook buiten de vergaderingen om met ons mee te denken. Dat is echt effectief!