Onze middelste dochter van bijna 15  laat zich thuis gelden als een stevige puber. Haar gedrag kan telkens minder goed door de beugel. Naar ons als ouders en ook naar haar broer en vooral jongere zusje. We bemerkten dat we telkens meer in straf- en machtsconflicten terecht kwamen die het contact met haar domineerden. Voor positieve uitingen is minder ruimte en ze trekt zich telkens meer terug in haar ivoren toren. Omdat er in haar vroege jeugd mogelijk sprake is geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag en dit mogelijk haar huidige gedrag beïnvloedt, hadden wij als ouders sterk de behoefte om hierover met een deskundige van gedachten te wisselen. Jeltje Jelles heeft onze hulpvraag helder en kordaat in kaart gebracht. Ze heeft het actuele klachtgedrag in ogenschouw genomen, met seksueel misbruik als één van de hypothesen. Er kwamen een aantal do’s en don’ts uit naar voren. We focussen sindsdien op adequate zorg voor het emotioneel welbevinden van onze dochter en zijn beschikbaar voor een eventuele spontane onthulling van haar. We waarderen Jeltje om de wijze waarop ze doelgericht en vlot doorvraagt, niet verzandt in allerlei hypotheses en de kern van het probleem ziet als een uitdaging.