Sinds de start van het collectief in 2014 maakt Jeugdpraktijk Pit deel uit van het collectief Jeugdpsycholoog&Co. Dit collectief richt zich op het bevorderen van een gezonde psychische ontwikkeling van het kind, in een gezinsklimaat dat recht doet aan de ontwikkelingsbehoeften van het kind, met aandacht voor eigenheid van het kind en zijn opvoeders, in een veilige omgeving. Ons uitgangspunt is het realiseren van continuïteit, flexibiliteit, kostenbewuste, duurzame zorg en expertise, die zo veel mogelijk zwaardere zorgvormen voorkomt of verkort.

Het collectief Jeugdpsycholoog&Co biedt psychologische hulp, dichtbij het kind en gezin, die aansluit bij de mogelijkheden en krachten. Wij zijn werkzaam in de regio Zutphen, Lochem en Apeldoorn en kennen de directe leefomgeving, waardoor wij snel en effectief samenwerken met het netwerk van het gezin, de scholen en de lokale zorgaanbieders. Vanuit onze expertise zetten we passende, wetenschappelijk bewezen interventies in, met als doel de zelfredzaamheid en participatie van het kind en het gezin in de samenleving te versterken.