Door de gesprekken bij Jeugdpraktijk Pit is er helderheid gekomen in de complexheid van de problematiek van ons gezin. Duidelijk werd wat er in de chaos van ons gezin aandacht vroeg. Na multidisciplinair overleg van Jeugdpraktijk Pit met o.a. onze huisarts, werden er concrete stappen gezet die ons gezin echt verder hielpen. Alle losse delen kregen een verbinding. Dit betekent veel voor ons hele gezin en zeker voor onze dochter. Door deze helderheid is er vooruitgang gekomen in een voorheen vastzittend proces. Daar zijn wij Pit dankbaar voor.