Als slachtofferadvocaat heb ik in de zaak van mijn minderjarige cliënte, met haar toestemming en die van haar moeder, samengewerkt met Jeltje Jelles van Jeugdpraktijk Pit. Onze gezamenlijke cliënte was het slachtoffer geworden van gedwongen prostitutie en mensenhandel. We stemden onder meer onderling af over de ondersteuning van cliënte tijdens de rechtsgang. Dit kwam cliënte en de uitkomst van de rechtszaak zeker ten goede. Met Jeltje was het goed mogelijk om deadlines af te spreken. Ik heb dat als zeer prettig ervaren, omdat ik er op kon vertrouwen dat ik tijdig van belangrijke informatie werd voorzien. Haar rapportage was bovendien inhoudelijk zeer toegankelijk en voldeed aan alle richtlijnen. Marion Pals, advocaat te Arnhem.